• Specifieke ondersteuning

  • Ondersteunend

  • Specifieke ondersteuning

  • Ondersteunend

  • Specifieke ondersteuning

  • Ondersteunend

CNV Jongeren 

Organisatie

CNV Jongeren is een onafhankelijke vakbond die opkomt voor de belangen van jongeren in Nederland. Zoals: bij-baners, stagiaires, vakantiewerkers, studenten, net-afgestudeerden en young professionals. Dit doen ze bij kwesties in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en ook op de woningmarkt. Speciaal gaat de aandacht uit naar jongeren in een kwetsbare positie.

Neem contact op Naar de website

College voor de Rechten van de Mens

Organisatie

Het College is een nationaal mensenrechteninstituut. Je kunt een melding doen bij het College wanneer jij je gediscrimineerd voelt. Bijvoorbeeld wanneer er verschil wordt gemaakt op basis van persoonlijke kenmerken. Bijvoorbeeld vanwege een ondersteuningsbehoefte zoals een functiebeperking, omdat je zwanger bent, vanwege je culturele achtergrond of dat je bijvoorbeeld een winkel niet in mag met je assistentiehond.

Neem contact op Naar de website

ECHO

Organisatie

ECHO heeft kennis en expertise op diversiteit en inclusie, en neemt culturele diversiteit als vertrekpunt in het (hoger) onderwijs en de arbeidsmarkt. Ze faciliteren en ondersteunen bij vraagstukken over racisme en discriminatie, en bewustwording naar handelingsvermogen in beleid en praktijk.

Neem contact op Naar de website

Hoger onderwijsinstellingen

Organisatie

Elke school heeft een of meerdere contactpersonen voor studenten die studeren met een ondersteuningsbehoefte. Een overzicht van alle contactpersonen in het hoger onderwijs vind je op hogeronderwijstoegankelijk.nl.

Neem contact op Naar de website

Ieder(in)

Organisatie

Ieder(in) is een organisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte waar veel organisaties bij zijn aangesloten. Zij behartigen belangen, ondersteunen en informeren.

Neem contact op Naar de website

Interstedelijk Studenten Overleg | ISO 

Organisatie

ISO is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de algemene belangen van bijna 750.000 studenten aan universiteiten en hogescholen

Neem contact op Naar de website

JOB MBO 

Organisatie

JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Dit doen ze onder andere door studenten en studentenraden te informeren over hun rechten, mbo’ers te vertegenwoordigen richting media en politiek en door verschillende activiteiten te organiseren.

Neem contact op Naar de website

JongPIT

Organisatie

JongPit heeft ervaringskennis en geeft adviezen. Het is een stichting voor en door jongeren met een chronische, fysieke of psychische aandoening of beperking. Op hun website vind je ook een kennisbank met informatie, tips en ervaringsverhalen over bijvoorbeeld onderwijs, werken en zorg. Via JongPit kan je ook in contact komen met jongeren in eenzelfde situatie als jij. JongPit geeft ook (on)gevraagd advies aan overheid, politiek en (maatschappelijke) organisaties.

Neem contact op Naar de website

Landelijk Aktie Komitee Scholieren | LAKS 

Organisatie

Het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is de belangenbehartiger van alle middelbare scholieren in Nederland. We doen dit door de stem van de leerling te laten horen in de politiek, het ondersteunen van leerlingenraden door middel van trainingen en advies, en het beantwoorden van vragen en klachten over het onderwijs. 

Neem contact op Naar de website

Landelijk Studenten Rechtsbureau | LSR

Organisatie

Het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) behartigt de belangen van studenten (mbo, hbo en wo) in het onderwijsrecht en staat hen bij in onderwijsrechtelijke geschillen. Het LSR is de juridische partner van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het JOBmbo.

Neem contact op Naar de website
1 2