• Specifieke ondersteuning

  • Ondersteunend

  • Specifieke ondersteuning

  • Ondersteunend

  • Specifieke ondersteuning

  • Ondersteunend

Landelijke Studentenvakbond | LSVB 

Organisatie

LSVb is de belangenbehartiger van studerend Nederland. Zij zetten zich met name in voor de kwaliteit en de toegankelijkheid voor het hoger onderwijs. Iedereen die wil en kan studeren, moet de vrijheid hebben om te studeren wat hij wil.

Neem contact op Naar de website

mbo-scholen

Organisatie

Elke school heeft een of meerdere contactpersonen voor studenten die studeren met een ondersteuningsbehoefte. Een overzicht van de contactpersonen van mbo-scholen vind je op mbotoegankelijk.nl.

Naar de website

MIND Us

Organisatie

MIND Us bundelt krachten, stimuleert (vernieuwende) initiatieven en zorgt dat mentale problemen van jongeren de juiste aandacht krijgen. Samen met jongeren, beleidsmakers, gemeentes, ondernemers en wetenschappers creëren we een podium waar jongeren zich gezien en gehoord voelen. 

Neem contact op Naar de website

Ouders & Onderwijs

Organisatie

Ouders & Onderwijs is een organisatie voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Het beste onderwijs voor alle kinderen, daar zet Ouders & Onderwijs zich voor in. Om dit te bereiken, is het belangrijk dat de stem van ouders wordt gehoord. En dat ouders goed geïnformeerd zijn. Daarom helpen ze ouders door ze te informeren en adviseren over alles wat met onderwijs te maken heeft en vertegenwoordigen ze ouders richting de politiek, de onderwijssector en in de media.

Neem contact op Naar de website

Probeer de Bond

Organisatie

Probeer de Bond komt op voor de rechten en belangen van studenten op het gebied van werk en stages. Als studentenvakbond van Nederland proberen zij met zoveel mogelijk werkgevers afspraken te maken over goede arbeidsvoorwaarden voor studenten. Ook staan ze studenten met raad en daad bij tijdens problemen op het werk of stage. Voor studenten tot en met 22 jaar is de dienstverlening gratis.

Neem contact op Naar de website

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven | SBB

Organisatie

SBB is een professionele organisatie in het hart van het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

Neem contact op Naar de website

Stichting Hbo Medezeggenschap

Organisatie

Stichting HBO Medezeggenschap richt zich op studenten en onderwijsmedewerkers. Ze adviseren en ondersteunen individuele raadsleden of voltallige hbo-medezeggenschapsraden in Nederland, zowel centraal, decentraal als opleidingscommissies.

Neem contact op Naar de website

Vereniging voor Onderwijsrecht | VvO

Organisatie

Het onderwijsrecht gaat over het recht van iedereen op onderwijs en hoe dit recht vastgelegd is in internationale overeenkomsten en in de grondwet. Verder omvat het onderwijsrecht de wetten en regels die voor het onderwijs gelden. Ook houdt het onderwijsrecht zich bezig met alle onderwijsgerelateerde problemen waarvoor een juridische oplossing nodig is.

Neem contact op Naar de website
1 2