• Specifieke ondersteuning

  • Ondersteunend

  • Specifieke ondersteuning

  • Ondersteunend

  • Specifieke ondersteuning

  • Ondersteunend

Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem

Organisatie

De Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE) is er voor iedereen die met deze huidziekte te maken heeft: kinderen, ouders en volwassenen

Neem contact op Naar de website

Vereniging voor Onderwijsrecht | VvO

Organisatie

Het onderwijsrecht gaat over het recht van iedereen op onderwijs en hoe dit recht vastgelegd is in internationale overeenkomsten en in de grondwet. Verder omvat het onderwijsrecht de wetten en regels die voor het onderwijs gelden. Ook houdt het onderwijsrecht zich bezig met alle onderwijsgerelateerde problemen waarvoor een juridische oplossing nodig is.

Neem contact op Naar de website

Vereniging Ziekte van Hirschsprung

Organisatie

Een patiëntenvereniging, waar patiënten, hun ouders/verzorgers of andere belangstellenden in contact kunnen komen met lotgenoten.

Neem contact op Naar de website

Verslavingszorg: hulp in de buurt

Organisatie

Ben je op zoek naar een instelling voor verslavingszorg bij jou in de buurt? Via de website vind je een overzicht per Nederlandse provincie. Alle preventie-afdelingen zijn aangesloten bij Verslavingskunde Nederland.

Naar de website

Vestide

Organisatie

Vestide is voor alle voltijd studenten in Eindhoven. Ze hebben kamers, studio’s en appartementen voor één of twee personen.

Neem contact op Naar de website

Villa Abel

Organisatie

Villa abel biedt studie- en woonbegeleiding aan studenten met autisme in het hoger onderwijs in Leiden en omgeving.

Neem contact op Naar de website

Visio

Organisatie

Visio biedt diensten voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben.

Neem contact op Naar de website

Weet, vereniging rond eetstoornissen

Organisatie

WEET is de Nederlandse patiëntenvereniging voor eetstoornissen. Middels belangenbehartiging, lotgenotencontact en informatievoorziening zetten we ons in voor een betere kwaliteit van leven en zorg voor mensen met een eetstoornis en hun naasten.

Neem contact op Naar de website

Whiplash Stichting Nederland

Organisatie

De Whiplash Stichting Nederland (WSN) zet zich in voor de (h)erkenning van het whiplashsyndroom en het versterken van de positie van whiplashpatiënten.

Neem contact op Naar de website

Wiel&Deal

Organisatie

Wiel&Deal is een organisatie die jongeren en studenten met een beperking begeleidt bij het hebben van een zorgeloze studententijd. Wiel&Deal kan helpen bij het regelen van passende voorzieningen en het vinden van de juiste wegen. Misschien ben je op zoek naar een aangepaste kamer, maar weet je niet goed waar je moet beginnen. Of ben je benieuwd voor welke voorzieningen (bijvoorbeeld extra tijd bij tentamens en taxivervoer) jij in aanmerking komt en hoe je dit moet regelen. Is het handig om een uitkering aan te vragen en welke is dan geschikt voor jou? En is het mogelijk om mee te doen met de activiteiten van een studie- of studentenvereniging wanneer je een beperking hebt? Ouders en professionals kunnen ook terecht met vragen.

Neem contact op Naar de website
1 22 23 24 25