• Specifieke ondersteuning

  • Ondersteunend

  • Specifieke ondersteuning

  • Ondersteunend

  • Specifieke ondersteuning

  • Ondersteunend

Debra Nederland

Organisatie

DEBRA Nederland behartigt de belangen van mensen met EB en stelt zich ten doel het bereiken van een zo goed mogelijke kwaliteit van leven en zorg voor de patiënt.

Neem contact op Naar de website

Dedicon

Organisatie

Dedicon ondersteunt bij het waarneembaar maken van bestaande tekst en beeld voor mensen met een leesbeperking. Voor hen produceren zij alternatieve leesvormen in leesbare, zichtbare, hoorbare of voelbare vorm.

Neem contact op Naar de website

DelfTalent

Organisatie

DelfTalent verzorgt werving- en selectietrajecten en ondersteunt werkgevers die mensen met een beperking in dienst willen nemen op mbo, hbo en op universitair niveau.

Neem contact op Naar de website

Depressie Vereniging

Organisatie

De Depressie Vereniging is de landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een depressie en hun naasten.

Neem contact op Naar de website

Diabetesvereniging Nederland

Organisatie

De vereniging komt op voor de belangen van alle mensen met diabetes.

Neem contact op Naar de website

Dove Kwasten

Organisatie

Dove Kwasten is een erkend leerbedrijf en biedt landelijk stages en werk voor personen met een auditieve beperking.

Neem contact op Naar de website

Dovenschap

Organisatie

Dovenschap behartigt de belangen van doven en/of gebarentaalgebruikers, en bewaakt het culturele en taalkundige erfgoed van de Nederlandse dovengemeenschap.

Neem contact op Naar de website

DSIS-DRUSTVO

Organisatie

DSIS-DRUSTVO is een studentenvereniging (Sloveense Associatie) voor studenten met een beperking, opgericht om de rechten en belangen van studenten met een ondersteuningsvraag in het voortgezet en hoger onderwijs te promoten en om verschillende ondersteuning en activiteiten aan te bieden voor zelfstandig leven, studeren, werken en sociaal leven.

Neem contact op Naar de website

DUWO

Organisatie

DUWO heeft een urgentieregeling voor studentenhuizen in Leiden.

Neem contact op Naar de website

Dwarslaesie Organisatie Nederland

Organisatie

Deze organisatie is voor mensen met een dwarslaesie en hun naasten.

Neem contact op Naar de website
1 3 4 5 6 7 25