De hulpwijzer is met zorg samengesteld. Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de hulpwijzer kun je per e-mail aan ons kenbaar maken. Ook als je meent dat deze fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden, vernemen we dat graag van je via algemeen@ecio.nl onder vermelding van: ‘Hulpwijzer onbelemmerd studeren’.

Filter categorieën

Sommige aandoeningen kunnen in meerdere categorieën vallen. Bijvoorbeeld, chronische pijn kan zowel een fysieke als een chronische aandoening zijn, en sommige psychische aandoeningen kunnen een neurologische basis hebben. Een fysieke beperking en een chronische aandoening zijn twee verschillende aspecten, maar ze kunnen soms met elkaar verband houden. Met de indeling van de hulpwijzer zijn we uitgegaan van de onderstaande definiëring.

Fysieke beperking:

Een fysieke beperking betreft een beperking in de fysieke functies of mogelijkheden van een persoon. Het kan het gevolg zijn van verschillende oorzaken, zoals een blessure, aangeboren aandoening, ziekte of veroudering. Fysieke beperkingen kunnen variëren in ernst en kunnen invloed hebben op iemands mobiliteit, kracht, coördinatie, balans en andere lichamelijke activiteiten. Voorbeelden van fysieke beperkingen zijn verlamming van een ledemaat na een ongeval, beperkte bewegingsmogelijkheden als gevolg van artritis, of een verminderd gezichtsvermogen.

Chronische aandoening:

Een chronische aandoening is een medische aandoening of ziekte die langdurig aanhoudt, meestal gedurende een periode van maanden tot jaren. Chronische aandoeningen kunnen variëren in termen van symptomen en ernst, maar ze hebben de neiging om het dagelijks leven van een persoon op de lange termijn te beïnvloeden. Voorbeelden van chronische aandoeningen zijn diabetes, hypertensie (hoge bloeddruk), astma, chronische pijnstoornissen, reumatoïde artritis en chronische obstructieve longziekte (COPD).

Neurologische aandoeningen:

Dit zijn aandoeningen die het zenuwstelsel beïnvloeden, inclusief de hersenen, ruggenmerg en zenuwen. Voorbeelden zijn epilepsie, de ziekte van Alzheimer, beroertes, multiple sclerose (MS) en neurodivergentie. Dit is een term die verwijst naar de verschillende manieren waarop het brein zich kan ontwikkelen. Neurodivergentie is de benaming voor alle afwijkingen van de heersende norm, bijvoorbeeld autisme, ADHD, dyslexie, dyscalculie.

Psychische aandoeningen:

Deze aandoeningen hebben te maken met de geestelijke gezondheid en kunnen van invloed zijn op emoties, gedachten, gedrag en sociaal functioneren. Voorbeelden zijn depressie, angststoornissen, bipolaire stoornis, schizofrenie en eetstoornissen.